Home>>Cordoba Ukulele(ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่)
1. Cordoba Ukulele UP110
(ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่)
ราคา 4,000 บาท

2.Cordoba Ukulele 25CK
(ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่)
ราคา  9,500 บาท
Cordoba Ukulele (ยูกูเลเล่, อูคูเลเล่)  UP110
Cordoba Ukulele (ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่) 25CK
Cordoba Ukulele (ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่) 25SK
3.Cordoba Ukulele 25SK
(ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่)
ราคา  9,000 บาท
4.Cordoba Ukulele 20TM
(ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่)
ราคา 6,000 บาท
5.Cordoba Ukulele 20CM
(ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่)
ราคา 5,500 บาท
6.Cordoba Ukulele 20SM
(ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่)
ราคา 5,000 บาท
Cordoba Ukulele (ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่) 20TM
Cordoba Ukulele (ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่) 20CM
Cordoba Ukulele (ยูกูเลเล่,อูคูเลเล่) 20SM