Nawi  ukulele ( นาวี อูคูเลเล่ )


Ukulele world.net ขอเสนอ  กีต้าร์เสียงดีมีดีไซด์สวยงาม ยี่ห้อ NAWI ทำจากไม้  Laminate mahogany
คุณสมบัติเด่นของเจ้าตัวนี้มีหลายอย่างครับ  เฟสกว้าง  จับสะดวก เบา ถือสบาย และเสียงดี    สินค้ามาพร้อมกับสาย Aquila
ซึ่งยิ่งทำให้เสียงมีพลังดังกังวาลมากขึ้นอีก  ดังนั้นเจ้าตัวนี้จึงจัดได้เลยว่าเหมาะกับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพได้เลยทีเดียว
สินค้ามีให้เลือกหลายลาย เช่น  NaWi Wolf , Nawi Tatoo , Nawi  Zodiac , Nawi Devil ,
Nawi Angel , และ Nawi Cat&Dog

ขนาดและวัสดุที่ใช้


Soprano Size
- 15 frets
- Floral Tattoo Pattern
- Laminated Mahogany
- Aquila Strings
ราคา  3,900 บาท

Home>>Nawi Ukelele(ยูกูเลเล่)